Zapraszamy wszystkich chętnych
Nie od dziś wiadomo, że wychowanie poprzez sztukę przynosi największe efekty. Szczególne miejsce ma muzyka, która nie tylko nas uwrażliwia i udoskonala pogłębiając poczucie estetyki, ale też uczy abstrakcyjnego myślenia, tak niezbędnego w naszej rzeczywistości. Dlatego czynny kontakt z muzyką powinien być nieodłącznym elementem codziennego życia każdego człowieka, bez względu na jego wiek. Ognisko muzyczne, znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania, jest właśnie taką placówką kształcenia artystycznego, otwartą dla wszystkich uzdolnionych osób, które pragną uczyć się muzyki, a nie zawsze chcą, lub mogą kształcić się w szkołach muzycznych.

Społeczne Ognisko Muzyczne, które powstało w roku 2011 przy Gimnazjum nr 104 w Warszawie - Radości jest reaktywacją pierwszej i chyba najlepszej w powojennej Polsce placówki kształcącej adeptów sztuki muzycznej, prowadzonej przez jej założyciela, a naszego patrona – Aleksandra Kulikowskiego. Oferta tego Ogniska skierowana jest zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym jak i ze szkół podstawowych , młodzieży gimnazjalnej i licealnej, studentów chcących się nauczyć gry na instrumentach lub śpiewać, jak i osób dorosłych, pragnących zrealizować swoje niespełnione wcześniej marzenia, lub uzupełnić nabyte wcześniej umiejętności muzyczne.